670 zgłoszeń do projektu | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
04.12.2017

670 zgłoszeń do projektu

Od rozpoczęcia naboru 1 grudnia br. godz.12 do dnia dzisiejszego 4 grudnia br. godz.10 wpłynęło łącznie 670 zgłoszeń do projektu z czego: 379 zgłoszeń w Mieście Suwałki, 138 w Powiecie Suwalskim, 56 w Powiecie Augustowskim, 38 w Powiecie Sejneńskim, 51 w Powiecie Grajewskim oraz 8 w Powiecie Monieckim. W tym
16 zgłoszeń dotyczy kursów w zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych, 133 kursów językowych, 380 studiów podyplomowych, 10 kursów kompetencji ogólnych, 78 kwalifikacyjnych kursów zawodowych, oraz 53 kursów umiejętności zawodowych.