Aktualności | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Part 6

Aktualności

12.07.2018

Uprzejmie informujemy, że zostały wprowadzone następujące zmiany ...

11.07.2018

W dniu 11 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ...

09.07.2018

Promocja projektu na Festynie Sportowo-Rekreacyjnym w Becejłach ...

09.07.2018

Promocja projektu na Dniach Rajgrodu – 450 Rocznicy Nadania Praw ...

09.07.2018

Promocja projektu na Targach AgroEko Turystycznych w Augustowie ...

03.07.2018

Promocja projektu na Festynie w Lipsku 3 lipca 2018r.