Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11 maja 2018r. | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
11.05.2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11 maja 2018r.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zaprosiliśmy mieszkańców subregionu suwalskiego do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym Agnieszką Bucewicz w ramach wydarzenia „Bon na szkolenie” w dniu 11 maja 2018r. godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” ul. Wesoła 22 w Suwałkach. Uczestnicy otrzymali pomoc w wyborze zawodu lub szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.