Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11 maja 2018r. | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
04.05.2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11 maja 2018r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to największe wydarzenie dla projektów europejskich w Polsce. Największym projektem, którego koordynatorem jest Euroregion Niemen jest „Bon na szkolenie”.

Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach wydarzenia „Bon na szkolenie” w dniu 11 maja 2018r. godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” ul. Wesoła 22 w Suwałkach. Otrzymacie pomoc w wyborze zawodu lub szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.

Kiedy: 11 maja 2018 roku godz. 10:00 – 16:00

Gdzie: Konsultacje odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, ul. Wesoła 22, Suwałki

Prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie spotkania z doradcą zawodowym u p. Joanny Grygieńć tel. (87) 565 36 71 lub email joanna.grygienc@bonnaszkolenie.pl

Strona internetowa dni otwartych: https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/bon-na-szkolenie

Dodatkowo będzie można uzyskać informacje o warunkach udziału w  projekcie zintegrowanym „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. W ramach projektu mieszkańcy subregionu suwalskiego mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% do kursów językowych, kursów komputerowych, kursów kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych, kursów umiejętności zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Więcej informacji na www.bonnaszkolenie.pl. Program realizowany jest przez Lidera – Miasto Suwałki oraz Partnerów – Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński, Powiat Grajewski.

Serdecznie zapraszamy!