04.05.2018

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11 maja 2018r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to największe wydarzenie dla projektów europejskich w Polsce. Największym projektem, którego koordynatorem jest Euroregion Niemen jest „Bon na szkolenie”.

Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym w ramach wydarzenia „Bon na szkolenie” w dniu 11 maja 2018r. godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” ul. Wesoła 22 w Suwałkach. Otrzymacie pomoc w wyborze zawodu lub szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.

Kiedy: 11 maja 2018 roku godz. 10:00 – 16:00

Gdzie: Konsultacje odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, ul. Wesoła 22, Suwałki

Prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie spotkania z doradcą zawodowym u p. Joanny Grygieńć tel. (87) 565 36 71 lub email [email protected]

Strona internetowa dni otwartych: https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/bon-na-szkolenie

Dodatkowo będzie można uzyskać informacje o warunkach udziału w  projekcie zintegrowanym „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. W ramach projektu mieszkańcy subregionu suwalskiego mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% do kursów językowych, kursów komputerowych, kursów kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych, kursów umiejętności zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Więcej informacji na www.bonnaszkolenie.pl. Program realizowany jest przez Lidera – Miasto Suwałki oraz Partnerów – Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Sejneński, Powiat Grajewski.

Serdecznie zapraszamy!