Inauguracja naboru uczestników | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
01.12.2017

Inauguracja naboru uczestników

Dzisiaj o godz.12:00 odbyła się inauguracja naboru uczestników do projektu „Bon na szkolenie”. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, Wiceprezydent Ewa Sidorek oraz Kierownik projektu Cezary Cieślukowski przedstawili założenia projektu oraz zaprosili wszystkich potencjalnych uczestników do zarejestrowania swojego zgłoszenia na stronie projektu https://www.bonnaszkolenie.pl Projekt skierowany jest do osób dorosłych, a w ramach jego realizacji uczestnicy otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogli uczestniczyć, m.in. w kursach językowych, kursach technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), kursach kompetencji ogólnych, studiach podyplomowych, kursach umiejętności zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Liderem projektu jest Miasto Suwałki, a Partnerami projektu są: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.