Komitet Sterujący 16.05.2019 | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
16.05.2019

Komitet Sterujący 16.05.2019

W dniu 16 maja 2019r. odbyły się kolejne obrady Komitetu Sterującego projektu. Najważniejsze kwestie, które były przedmiotem obrad to aktualny stan realizacji projektu, stan realizacji wskaźników projektu oraz rozpatrzenie propozycji zmian w zakresie rzeczowym projektu oraz pozycji budżetowych w ramach poddziałania 3.2.1 w celu stworzenia możliwości realizacji wszystkich form szkoleniowych.