Komitet Sterujący projektu | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
08.10.2018

Komitet Sterujący projektu

8 października 2018r. odbyły się obrady Komitetu Sterującego projektu “Bon na szkolenie”. Komitet zatwierdził zmiany dot. poddziałania 3.2.2.