Cele | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Cele

Projekt zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2525 osób dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Zapisz się do newslettera