Kto może wziąć udział w projekcie bon na szkolenie | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Dla kogo

Projekt zintegrowany skierowany jest do osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, zarówno zatrudnionych jak i pozostających bez pracy, emerytów i rencistów zamieszkujących obszar województwa podlaskiego – subregion suwalski: Miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski.

Kluczowe grupy docelowe uczestników, do których skierowany jest projekt to:

    • Osoby o niskich kwalifikacjach (nie wyższych niż poziom 3 według kwalifikacji ISCED, czyli wykształcenie nie wyższe niż średnie),
    • Osoby w wieku 50+

 

  • Osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich

Osoby z ww. grup docelowych będą traktowane priorytetowo.

Zapisz się do newslettera