Przebieg udziału | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Przebieg udziału

 1. Rejestracja
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zgłoś swój udział w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową lub osobiście w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.
 2. Analiza złożonej dokumentacji
  Twoje zgłoszenie jest analizowane przez nasz zespół pod kątem spełnienia warunków udziału w projekcie.
 3. Kwalifikacja do projektu
  Po przeanalizowaniu dokumentów rekrutacyjnych, wybrane osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie i zaproszone na pierwszą rozmowę z doradcą.
 4. Spotkanie z doradcą
  Podczas pierwszego spotkania, zostaniesz poproszony o podpisanie formalnych dokumentów i rozpoczniesz udział w projekcie.
 5. Wniosek o przyznanie bonu i Umowa
  Razem z doradcą wybierasz kurs lub studia podyplomowe w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz składasz wniosek o przyznanie bonu na szkolenie. Doradca zaprasza Cię na podpisanie Umowy w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku o przyznanie bonu na szkolenie.
 6. Umowa z instytucją szkoleniową
  Zakładasz konto w Bazie Usług Rozwojowych, zapisujesz się na kurs lub studia podyplomowe i podpisujesz umowę z instytucją szkoleniową.
 7. Płatności
  Na konto operatora wpłacasz swój wkład własny w wysokości 10%. Operator przekazuje na konto instytucji szkoleniowej, wpłacony przez Ciebie wkład własny oraz zaliczkę w wysokości 50% wartości przyznanego bonu na szkolenie.
 8. Edukacja
  Odbywasz kurs lub studia podyplomowe
 9. Pozostałe koszty kształcenia
  Pokrywasz pozostałe koszty kształcenia we własnym zakresie zgodnie z wymaganiami instytucji szkoleniowej.
 10. Egzamin
  Przystępujesz do egzaminu i uzyskujesz dyplom.
 11. Płatność końcowa – refundacja
  Po zakończeniu edukacji dostarczasz do doradcy zawodowego dokument uzyskania kwalifikacji, wypełniasz ankietę oceniającą usługi rozwojowe i wówczas zostaną zrefundowane poniesione przez Ciebie koszty (refundowany nie będzie wkład własny).

 

Zgłoś się

Zapisz się do newslettera