Obrady Komitetu Sterującego 28 lutego 2019r. | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
01.03.2019

Obrady Komitetu Sterującego 28 lutego 2019r.

W obradach Komitetu Sterującego 28 lutego 2019r. wzięli udział:Przewodnicząca Komitetu Sterującego Ewa Sidorek – Prezydent UM Suwałki, Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Błażej Buńkowski – Starosta Powiatu Monieckiego, Kierownik Projektu Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Alicja Jacewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty UM Suwałki, Ewelina Taraszkiewicz – Podinspektor Wydziału Oświaty UM Suwałki, Artur Łuniewski – Wicestarosta Powiatu Suwalskiego, Tomasz Cebeliński – Wicestarosta Powiatu Grajewskiego, Antoni Baudzis – Wicestarosta Powiatu Sejneńskiego, Małgorzata Dudzińska – Dyrektor Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Krystyna Jankowska – Koordynator CDEZ Powiatu Grajewskiego, Izabela Zarzecka – CDEZ Powiatu Grajewskiego, Aneta Szeszko – Koordynator CDEZ Powiatu Monieckiego, Julia Kościuch – Specjalista ds. doradztwa i szkoleń Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Czesław Osewski – Specjalista ds. finansowo-księgowych Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, Joanna Grygieńć – Specjalista ds. promocji i administracji Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.