Obrady Komitetu Sterującego 9 kwietnia 2018r. | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
09.04.2018

Obrady Komitetu Sterującego 9 kwietnia 2018r.

9 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 8 listopada 2017r.
  2. Przedstawienie przebiegu realizacji projektu.
  3. Przedstawienie stanu realizacji wskaźników projektu za okres od dnia 1 grudnia 2017r.
    do dnia 28 lutego 2018r.
  4. Rozpatrzenie propozycji wniosków w sprawie zmian w zasadach wdrażania działania 3.2.2 dot. kursów umiejętności zawodowych (KUZ) i kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).
  5. Zatwierdzenie propozycji zmian zapisów do wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 oraz działania 3.2.2.
  6. Zatwierdzenie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
  7. Sprawy różne.