Obrady Komitetu Sterującego projektu | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
08.11.2017

Obrady Komitetu Sterującego projektu

8 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego Projektu z udziałem przedstawicieli Miasta Suwałki i Partnerów projektu Powiatami Suwalskim, Augustowskim, Grajewskim, Monieckim, Sejneńskim. Na spotkaniu zatwierdzono regulamin Komitetu Sterującego oraz regulamin projektu. Ponadto podsumowano stan realizacji projektu oraz określono najbliższe działania prowadzące do ogłoszenia naboru.

Bon na szkolenie