Oferty szkoleń | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Zapraszamy firmy szkoleniowe

do umieszczenia na naszej stronie swojej oferty kursów z dofinansowaniem na bon.

Oferty szkoleń

Serdecznie zapraszamy instytucje szkoleniowe do umieszczenia bezpłatnie na naszej stronie swojej oferty kursów z dofinansowaniem na bon. Prosimy o kontakt na adres email biuro@bonnaszkolenie.pl 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Studia podyplomowe. Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność, pozamilitarne przygotowania obronne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach.

Intensywny kurs przygotowujący do zawodu programisty webowego

Ośrodek Szkolenia Operatorów BIKE

szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych, kursy dla operatorów maszyn różnych, kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR, kursy specjalistyczne dla kierowców

Maritime Consulting Poland

kursy motorowodne, kursy komputerowe, kursy językowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku

Kursy spawania, kursy na obsługę wózków widłowych, kursy graficzne, kursy fotograficzne, kursy z obsługi i eksploatacji urządzeń i sprzętu, kursy administracyjno-biurowe, kursy gastronomiczne, kursy usługowe – wizaż, stylizacja paznokci

infoShare Academy

kursy programistyczne

Placówka Szkoleniowa Sukces Dorota Wiśniewska

kursy językowe, kursy informatyczne

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie

Kursy komputerowe, kursy z obsługi i eksploatacji urządzeń i sprzętu, kursy administracyjno-biurowe i ekonomiczno-finansowe, kursy usługowe, kursy przygotowawcze do matury.

Vavatech Sp. z o.o.

Kursy i szkolenia z zakresu technologii, języków programowania, projektowania, architektury i użyteczności aplikacji oraz baz danych

Biuro doradczo-szkoleniowe “APLIKON” Marcin Drewnowski

Kursy obsługi komputera i internetu

Ośrodek Edukacyjny Let’s Talk A&K Kuniccy S.C.

Kursy języka angielskiego w Suwałkach, Augustowie i Sejnach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Studia podyplomowe, kursy językowe

Greenko

Kusy na operatorów różnych specjalności.