Targi Pracy 13 kwietnia 2018r. w Suwałkach | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
16.04.2018

Targi Pracy 13 kwietnia 2018r. w Suwałkach

Promowaliśmy projekt “Bon na szkolenie” na Targach Pracy zorganizowanych 13 kwietnia 2018r. przez PWSZ w Suwałkach, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku OT w Suwałkach, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. W tegorocznych targach wystawiała się rekordowa liczba wystawców, w tym największe firmy w regionie. Na uczestników czekały oferty pracy z kilkudziesięciu branż.W ramach “Bonu na szkolenie” zachęcaliśmy uczestników targów do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez skorzystanie z dofinansowania w wysokości 90% do kursów językowych, kursów komputerowych, kursów kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych, kursów umiejętności zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych.