Spotkanie Operatorów Regionalnych 25 kwietnia 2018r. | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
25.04.2018

Spotkanie Operatorów Regionalnych 25 kwietnia 2018r.

25 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie Operatorów Regionalnych w celu przedyskutowania wspólnych doświadczeń związanych z wdrożeniem projektów. W spotkaniu wzięli udział: Cezary Cieślukowski (Kierownik Projektu “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, Marta Kuczuk (Kierownik Projektu “Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”) oraz Piotr Grabani (Kierownik Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”).