Spotkanie Zespołu Projektowego | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
11.07.2018

Spotkanie Zespołu Projektowego

W dniu 11 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Projektowego. W spotkaniu wzięli udział: Cezary Cieślukowski (Kierownik Projektu), Julia Kościuch (Specjalista ds. doradztwa, rekrutacji i szkoleń), Joanna Grygieńć (Specjalista ds. promocji i administracji), Czesław Osewski (Koordynator finansowy projektu), Krystyna Jankowska (Koordynator CDEZ Powiatu Grajewskiego), Izabela Zarzecka (CDEZ Powiatu Grajewskiego), Elżbieta Szachraj (Doradca zawodowy CDEZ Powiatu Monieckiego), Agnieszka Bucewicz (Doradca zawodowy CDEZ Miasta Suwałki), Beata Żukowska (Koordynator CDEZ Powiatu Augustowskiego), Justyna Kulikowska (Koordynator CDEZ Powiatu Sejneńskiego), Bożena Jarmołowicz-Gąska (CDEZ Powiatu Suwalskiego).