Spotkanie zespołu projektowego | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
29.11.2018

Spotkanie zespołu projektowego

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu Projektowego.