Spotkanie Zespołu Projektowego Luty 2019r. | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
28.02.2019

Spotkanie Zespołu Projektowego Luty 2019r.

27 lutego 2019r. odbyło się spotkanie Zespołu Projektowego na którym omówiono przebieg realizacji projektu.