Spotkanie Zespołu Projektowego | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
27.03.2018

Spotkanie Zespołu Projektowego

Spotkanie Zespołu Projektowego odbyło się 27 marca br. W spotkaniu uczestniczyli: Cezary Cieślukowski (Kierownik projektu), Julia Kościuch (Specjalista ds. rekrutacji, doradztwa i szkoleń), Czesław Osewski (Koordynator ds. finansowo-księgowych), Joanna Grygieńć (Specjalista ds. promocji i administracji) oraz koordynatorzy Centrów Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego tj. Justyna Kulikowska (Powiat Sejneński), Bożena Jarmołowicz-Gąska (Powiat Suwalski), Aneta Szeszko (Powiat Moniecki), Krystyna Jankowska(Powiat Grajewski), Błażej Krynicki (Miasto Suwałki).