Święto Plonów 2018 | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
26.08.2018

Święto Plonów 2018

Promocja projektu na Święcie Plonów 2018.

W ostatnią niedzielę odbyły się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach Wojewódzkie Święto Dziękczynienia za zebrany plony. W uroczystościach uczestniczyli radni Sejmiku Samorządowego , członkowie zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, stowarzyszeń i instytucji okołorolniczych. Uroczystość była poprzedzona ekumeniczną mszą Św. koncelebrowaną przez biskupa Jerzego Mazura. Licznie zebrani goście odwiedzili nasze stoisko wystawiennicze.