Kursy i szkolenia, studia podyplomowe w projekcie Bon na szkolenie | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Szkolenia

Dofinansowanie kosztów realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu jest możliwe wyłącznie na usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Baza Usług Rozwojowych to baza podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).

Znajdź interesujący Cię kurs lub studia podyplomowe w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Wybierz ośrodek szkolący

Skorzystaj z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wybierz ośrodek szkolący