bonnaszkolenie.pl – Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Studia podyplomowe. Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność, pozamilitarne przygotowania obronne.

 

 

Wybierz ośrodek szkolący

Skorzystaj z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wybierz ośrodek szkolący