bonnaszkolenie.pl – Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Studia podyplomowe, kursy językowe

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY JĘZYKOWE
PWSZ w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach – jedyna publiczna uczelnia w regionie zaprasza wszystkich zainteresowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.

Spośród bogatej ofert studiów podyplomowych zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie:

 1. Celna i Spedycyjno-Transportowa Obsługa Handlu Międzynarodowego (2 semestry): pogłębienie wiedzy z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej; zdobycie umiejętności praktycznego naliczania należności celnych oraz podatkowych. Uwaga: absolwenci będą mogli ubiegać się o wpis na listę Agentów Celnych.
 2. Administracja (2 semestry): przygotowanie wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej.
 3. Przedsiębiorczość dla nauczycieli (3 semestry): zdobycie kwalifikacji do nauczania podstaw przedsiębiorczości, wzrost kwalifikacji i kompetencji praktycznych nauczycieli.
 4. Zarządzanie oświatą (2 semestry): uzyskanie wymaganych kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej.
 5. Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry): planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, kształtowanie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych.
 6. Oligofrenopedagogika (3 semestry): przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego pracującego w obszarze pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 7. Socjoterapia (3 semestry): umiejętności pracy z grupą wymagającą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzyskanie umiejętności do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Autyzm – edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3 semestry): wiedza z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (3 semestry): zapoznanie z teorią i praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przygotowanie do udzielania pomocy ofiarom przemocy.
 10. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu (3 semestry): zdobycie wiedzy z zakresu poradnictwa zawodowego, kształtowanie umiejętności doradczych, zrozumienie problemów, zagadnień i dylematów etycznych charakterystycznych dla zawodu.
 11. Zarządzanie nieruchomościami (2 semestry): przygotowanie do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami, zdobycie wiedzy z zakresu analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości.
 12. Nowoczesne zarządzanie kadrami (2 semestry): zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami, podniesienie kwalifikacji współczesnego menedżera i pracownika.
 13. Zarządzanie zamówieniami publicznymi (2 semestry): przygotowanie do pełnienia funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówieni publicznych jako specjalistów i konsultantów.

Na wszystkich zainteresowanych czekają również certyfikowane kursy językowe:

 1. JĘZYK ANGIELSKI – kursy zakończone certyfikatem ETS Global; 120 godzin lekcyjnych (45 minut) realizowane w blokach 90 minutowych 2 razy w tygodniu na poziomie: A1/A2, B1 i B2.
 2. JĘZYK ROSYJSKIkursy zakończone certyfikatem ETS Global; 120 godzin lekcyjnych (45 minut) realizowane w blokach 90 minutowych 2 razy w tygodniu na poziomie: A1/A2, B1 i B2.

Więcej na stronie: www.pwsz.suwalki.pl/studia-podyplomowe/ oraz www.pwsz.suwalki.pl/sjo/

Oferta PWSZ w Bazie Usług Rozwojowych

Dane kontaktowe:

ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki
tel. 87 562 84 32

Wybierz ośrodek szkolący

Skorzystaj z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wybierz ośrodek szkolący