bonnaszkolenie.pl – Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego » Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w Warszawie, miejsce zajęć Białystok

Kontakt: Maria Waśkiewicz, tel. 604 512 815

Usługa w BUR

Wybierz ośrodek szkolący

Skorzystaj z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wybierz ośrodek szkolący