bonnaszkolenie.pl – Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego » Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych, kursy dla operatorów maszyn różnych, kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR, kursy specjalistyczne dla kierowców

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach oferuje szeroki wybór specjalistycznych szkoleń.

 Szkolenia możliwe do realizacji (w ramach Bazy Usług Rozwojowych)

 Kursy dla operatorów maszyn do robót ziemnych w następujących specjalnościach :

  • Koparkoładowarka, wszystkie,klasa III.
  • Koparka jednonaczyniowa do 25 ton masy całkowitej, klasa III i klasa I.
  • Ładowarka jednonaczyniowa do 20 ton masy całkowitej, klasa III i klasa I

 Kursy dla operatorów maszyn różnych i innych urządzeń technicznych:

  • Rusztowania budowlano- montażowe metalowe, montaż i demontaż, bez klasy

 ADR kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR:

  1. Kursy podstawowe kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
  • Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  1. Kursy doskonalące kierowców  pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
  • Kurs podstawowy doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • Kurs specjalistyczny  doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1, C1+E, C, C+E

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D1, D1+E, D, D, D+E

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy D1, D1+E, D, D, D+E

Naszą ofertę znajdziesz: www.word.suwalki.pl

Naszą oferta w Bazie Usług Rozwojowych

 

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i nowocześnie wyposażone sale wykładowe.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Dane kontaktowe:

Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego

16-400 Suwałki ul. Waryńskiego 24,

Wydział Szkoleń

Tel. 87/563-16-60 wew. 21, 22

www.word.suwalki.pl

word@word.suwalki.pl

 

Wybierz ośrodek szkolący

Skorzystaj z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wybierz ośrodek szkolący