bonnaszkolenie.pl – Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego » Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

studia podyplomowe

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to uczelnia działająca w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja Wyższej Szkoły Gospodarki została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia i rozwijania doświadczeń łączenia edukacji z nauką i przedsiębiorczością. Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki – najstarszej niepublicznej Uczelni w Bydgoszczy – są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie.    Zaufało nam już ponad 25 tysięcy osób. Stworzyliśmy zwartą sieć Wydziałów w ośmiu miastach: Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Malborku, Ełku i Słupsku oraz w Pile i Chojnicach.

Na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku słuchacze mają możliwość rozpoczęcia edukacji na wielu różnorodnych kierunkach studiów podyplomowych:

 • Administracja i zarządzanie finansami publicznymi
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością NOWOŚĆ!
 • Andragogika – nowoczesne formy pracy z uczniem dorosłym NOWOŚĆ!
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Biologia dla nauczycieli NOWOŚĆ!
 • Chemia dla nauczycieli NOWOŚĆ!
 • Choreoterapia – pedagogika tańca NOWOŚĆ!
 • Coaching NOWOŚĆ!
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (na podbudowie kursu Terapia Pedagogiczna)
 • Dietetyka kliniczna NOWOŚĆ!
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzm
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (na podbudowie kursu Oligofrenopedagogika)
 • Etyka, wiedza o kulturze i filozofia
 • Fizyka dla nauczycieli
 • Geografia i ochrona środowiska
 • Gerontologia i arteterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Kadry i płace – prawo i praktyka
 • Logistyka i transport (2 lub 3 semestry – dla nauczycieli)
 • Logopedia
 • Matematyka dla nauczycieli NOWOŚĆ!
 • Neurodydaktyka NOWOŚĆ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna NOWOŚĆ!
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychodietetyka NOWOŚĆ!
 • Psychologia w sporcie NOWOŚĆ!
 • Rachunkowość i podatki od podstaw
 • Socjoterapia NOWOŚĆ!
 • Technika i plastyka
 • Technologia żywności i żywienie człowieka (3 semestry dla nauczycieli)
 • Trener coach – innowacje w edukacji dorosłych NOWOŚĆ!
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wczesną interwencją
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życie w rodzinie
 • Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania NOWOŚĆ!
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie gastronomią i dietetyką (3 semestry dla nauczycieli)
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem (2 lub 3 semestry dla nauczycieli)
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferujemy również szeroką ofertę kursów i szkoleń.

Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.roe.wsg.byd.pl , zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: tel. (87)621-76-11

Oferta WSG w Bazie Usług Rozwojowych

Wydział Gospodarki Turystycznej
19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 24
tel. 87 621 76 11, 513 192 874

 

Wybierz ośrodek szkolący

Skorzystaj z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wybierz ośrodek szkolący