Szkolenie dla doradców zawodowych | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
30.11.2017

Szkolenie dla doradców zawodowych

29 listopada br. odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych projektu  “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Program obejmował zagadnienia doradztwa zawodowego w projekcie, zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych(Julia Kościuch, Specjalista ds. rekrutacji, doradztwa i szkoleń) oraz obsługę programu wspomagającego obsługę projektu zintegrowanego (Tomasz Jakowski, firma Make Web).