30.11.2017

Szkolenie dla doradców zawodowych

29 listopada br. odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych projektu  “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Program obejmował zagadnienia doradztwa zawodowego w projekcie, zasady korzystania z Bazy Usług Rozwojowych(Julia Kościuch, Specjalista ds. rekrutacji, doradztwa i szkoleń) oraz obsługę programu wspomagającego obsługę projektu zintegrowanego (Tomasz Jakowski, firma Make Web).